DATA

DATA MODIN / PERAWAT JENAZAH 

DATA MODIN / PERAWAT JENAZAH                                                                                                      …

DATA TEMPAT IBADAH

DATA GURU NGAJI DAN GURU SEKOLAH MINGGU                                                                                                  …

PENDIDIKAN

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak.Etimologi kata pendidikan itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu ducare, berarti “menuntun, mengarahkan, atau memimpin” dan awalan e, berarti “keluar”. Jadi, pendidikan berarti kegiatan “menuntun ke luar”. Setiap …

SENI

DATA SANGGAR /SENI TRADISI WILAYAH KELURAHAN BANDUNGREJOSARI KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG   NAMA SANGGAR DAN JENIS KESENIAN NAMA KETUA ALAMAT Adi gumelar SUCINARWATI Jl janti Selatan no 6 RT 04  RW 06 Orkes Keroncong AKSIM M Jl. Janti Selatan RW 06 Manunggal Roso Campur Sari KUSWANDI Jl Kemantren III no 58 RT 06  RW 13 …

TPQ

TAMAN  PENDIDIKAN AL QURAN   NO NAMA LEMBAGA ALAMAT LEMBAGA 1 TPQ AN-Nawawi RT 01/13 Jl. Kemantren III/30 RT 01/13 BANDUNGREJOSARI 2 TPQ Darul Falah RT 02/13 Jl. Kemantren 3 RT 092/13 BANDUNGREJOSARI 3 TPQ Nur Salam RT 02/13 Jl. Kemantren 3 RT 092/13 BANDUNGREJOSARI 4 TPQ Firdaus RT 08/13 Jl. Abdul Jalil III Kemantren Rt …

UMKM

DATA UMKM  ( USAHA  MIKRO  KECIL  MENENGAH  )   BATIK  SAMI  JOYO JL KEMANTREN 3 Bpk. Mutakin ANEKA KERIPIK JAYA ABADI Jl klayatan 1 /65 Bpk. Kosim CV. MAJU MAKMUR (RAKET) Jl. Raya Kepuh 20 Bpk. Khoirul Pabrik Bola Jl. Simpang Kepuh Bpk. Kasiyono Kerajinan Tangan (alat kesenian) Jl. Janti Selatan VIII Lulus Endrawan Pot Bunga …